Sociaal & Maatschappelijk

Wadlopen

Wadlopen geldt als een van de iconische tradities aan de noordelijke kust. Maar eeuwenlang heerste er vooral grote rust buitendijks. Slechts een enkeling waagde zich op de kwelders of het wad, alleen omdat daarvoor een economische noodzaak was. Vissers zetten er hun netten uit, boeren weidden er hun vee. De grillige natuur gold lange tijd vooral als vijandig. Maar in de jaren 1970 werd het ineens druk achter de dijk, met Woodstockachtige taferelen .

Lees verder