Over Levend Erfgoed

Op deze website staat het 'immaterieel erfgoed' in stad en provincie Groningen centraal. Maar wat is dat eigenlijk? En is dat wel belangrijk?

Onder immaterieel erfgoed verstaan we de tradities en gebruiken die kenmerkend zijn voor een regio. Vaak wordt immaterieel erfgoed geassocieerd met overblijfselen uit een grijs verleden – 'niet meer van deze tijd'. Veel gebruiken worden afgedaan als irrelevant, hooguit geschikt als onschuldig vermaak. Onterecht, want immaterieel erfgoed heeft wel degelijk grote waarde en een functie.

Tradities zijn van alle tijden, dus ook van de onze. Gebruiken en rituelen markeren belangrijke momenten in zowel ons persoonlijke als het collectieve leven. Ze maken duidelijke wie we zijn, of wat we willen zijn. De regionale producten horen daarbij, omdat ze symbool staan voor 'ons'. Daarom: levend erfgoed.

Het interessante aan immaterieel erfgoed is bovenal de vraag waarom we iets 'typisch Gronings' vinden. Het antwoord daarop zegt veel over onszelf en de tijd waarin we leven. Veel tradities blijken bij nadere beschouwing dan ook helemaal niet zo oud of statisch te zijn – ze passen zich gemakkelijk aan bij een nieuwe functie of omgeving.

Op deze website brengen we levend erfgoed in beeld. Ook doen we hier regelmatig een beroep op uw medewerking.

Levend Erfgoed Groningen is een initiatief van Het Huis van de Groninger Cultuur in samenwerking met De Verhalen van Groningen.