Geloof & Bijgeloof

Oudlichterij in Oldenzijl

De eigenaren van een boerderij in Oldenzijl betalen al sinds de Middeleeuwen een jaarlijks bedrag aan lampengeld aan de kerk. Daarmee werd oorspronkelijk de godslampe brandend gehouden. Het gebruik overleefde de Reformatie en wist zich tot in de 21e eeuw staande te houden. Maar wanneer dooft het licht?

Lees verder