Familie & Levensloop

Jan met de korte achternaam

Net zoals een natuurlijk landschap, met volop regionale verschillen, bestaat er een namenlandschap : de variatie in familienamen laat zien waar we ongeveer zijn in Nederland. Zo zijn achternamen eindigend op -a, -ma, -sma, -stra, -enga en - inga typerend voor Friesland en Groningen. Ook binnen Groningen bestaan er regiospecifieke eigenaardigheden. Zo woont de spreekwoordelijke Jan met de korte achternaam waarschijnlijk in Oost-Groningen.

Lees verder