Werk & Studie

Vivat Omlandia!

‘Het Genootschap Omlandia is het oudste, beste en rijkste bittergenootschap van Vindicat.’ Aldus Omlandia zelf. Dat ‘oudste’ klopt, dus voor twijfel aan die andere twee beweringen is er geen enkele grond.

Vivat Omlandia!

Tegelvloer van het zwembad hotel Deli River-Omlandia op Sumatra. Inderdaad, de eigenaar is een voormalig lid (ol meneer).

<p>Het &#39;Ommelander Laid&#39;, in 1949 door Jan Boer geschreven voor het genootschap</p>

Het 'Ommelander Laid', in 1949 door Jan Boer geschreven voor het genootschap

Nationes

Bittergenootschappen gaan terug op de zeventiende-eeuwse collegia nationalia of nationes. Daarin organiseerden studenten zich naar stad of streek van herkomst. Al in 1615, een jaar na stichting van de Groninger academie, is er sprake van een Natio Hollandica, het jaar erop van de Natio Geldrica ac Transisalanae (Gelderland-Overijssel). Een vereniging voor Ommelander studenten werd in 1641 opgericht: Omlandia of Omlandica.

Aan het eind van de zeventiende eeuw zijn de meeste van deze collegia weer verdwenen. Tot grote opluchting van het academiebestuur, want de genootschappelijk gingen met regelmaat onderling op de vuist. Toen in 1652 geprobeerd was om de vrijheden van de nationes in te perken, liepen de gemoederen hoog op. Tussen studenten en Stadjers ontstond een vuurgevecht en het huis van de rector magnificus werd zelfs belegerd en vernield.  

Heroprichting

Omlandia werd in 1837 heropgericht, als een ‘substructuur’ van het Groninger studentencorps Vindicat atque Polit. De leden van het bittergenootschap spreken Gronings, zingen Groninger liederen en hebben – zoals de naam al aangeeft – een voorkeur voor Groninger alcoholica, het liefst geschonken binnen de provinciegrenzen. Voor studenten uit de Stad kwam in 1854 een eigen sociëteit tot stand, Groningana.

 

<p>Prent door J.F.A. Beins en D.H. Schortinghuis, in 1937 uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van Omlandia. Collectie Groninger Archieven</p>

Prent door J.F.A. Beins en D.H. Schortinghuis, in 1937 uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van Omlandia. Collectie Groninger Archieven

Nije Lutje Dikke Boom

Het verleden van Omlandia is inmiddels nauw verweven met de geschiedenis en eigenaardigheden van de provincie Groningen, hetgeen tot uitdrukking komt in tal van tradities. Zo vindt de installatie van nieuwe leden meestal plaats in het Slochterbos, bij het beeld van Flora en de Dikke Boom. Nadat deze beuk in 1963 omwoei, was dat bij de Lutje Dikke Boom. (Toen vergeten werd welke nieuwe aanplant de eigenlijke Lutje Dikke Boom was, werd in 2000 een Nije Lutje Dikke Boom gepoot maar na grondig onderzoek kon in 2012 de echte Lutje Dikke Boom weer worden teruggevonden.)

Ook wordt de Meikermis geopend door Omlandianen, als een eerzuchtige wethouder tenminste niet zelf deze taak ter hand neemt.

Gehandhaafd

De jaren rondom de millenniumwisseling waren kritiek voor de bittergenootschappen. Drenth en Groningana (waarvan de leden door Omlandianen als ‘ranjazoepers’ werden gekwalificeerd) gingen ter ziele. Omlandia, dat zich wist te handhaven, ontfermt zich sindsdien ook ruimhartig over Stadjers en studenten uit de Kop van Drenthe. 

Bronnen:

A.C.J. De Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven (Voorburg 1939).

J.A. Fijn van Draat, H.F. van der Laan en J.A. Buurma, Gedenkbouk bie ’t Honderjoarig bestoan van ’t Genootschop Omlandia, 1837-1937 (Groningen 1937).

H.J. Muntinga e.a., Gedenkbouk oetgeven bie gelegenhaid van t honderdviefteg joareg bestoan van t Genootschop Omlandia (Groningen 1987).

N.L. Berendsen e.a., Gedenkbouk van t Genootschop Omlandia 2012 (Bedum 2014).

Reacties

Nog geen reacties

Reageer
  • Wordt niet openbaar gemaakt