Vermaak & Feest

Groningens Ontzet

Het jaar 1672 heet in de geschiedenisboeken veelzeggend het rampjaar : de Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door zowel Frankrijk, Engeland als de bisdommen van Keulen en Münster. Het Noorden was het doelwit van de bisschop Münster, Bernhard von Galen. Grote delen van de provincie Groningen behoorden tot in de zestiende eeuw bij het bisdom Münster en Von Galen hoopte de oude grenzen weer te herstellen. Al in 1665 deed hij daartoe een – mislukte – inval in Groningen.

Lees verder