Sociaal & Maatschappelijk , Vermaak & Feest

De Groninger vlag

De Groninger provincievlag wappert steeds vaker, evenals de ervan afgeleide wimpel. Is het dan altijd feest in Groningen? Nou, nee – niet bepaald. Recente crises hebben zeker bijgedragen aan de populariteit van de vlag.

De Groninger vlag

In januari 2014 reageerde de directeur van de Dokkumer Vlaggencentrale uit Dokkum (Friesland) op de opvallende stijging in de verkoop van Groninger vlaggen:

'Ja. We hadden al op televisie gezien dat er veel met de vlag werd gezwaaid. In de aanloop naar de protesten tegen de NAM en voor het behoud van Aldel zagen we de verkopen opeens stijgen. Normaal loopt de verkoop van de Groninger vlag niet zo snel als die van de Friese en de Zeeuwse vlag. Friezen en Zeeuwen houden van hun provincie en symboliseren dat provinciegevoel met het gebruik van een vlag.' Groningers kennelijk nu dus ook.

Heel ver gaan de historische wortels van de Groninger vlag niet terug. Het ontwerp daarvoor dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog. Dat geldt voor alle Nederlandse provincievlaggen, die pas in de jaren 1947-1959 werden vastgesteld. Soms was de basis daarvoor wel ouder, zoals – waarschijnlijk het bekendst van allemaal, door veelvuldig gebruik op potten stroop, flessen koffiemelk en pakken koek  (Snelle Jelle) – de Friese vlag. Die werd al vanaf 1895 uitgestoken, maar pas in 1957 officieel door Provinciale Staten aangenomen.

Stad en Ommelaand

De inspiratiebronnen voor de kleuren van de Groninger provincievlag hebben wel een historisch fundament. Die zijn enerzijds het rood-blauw-wit uit het wapen van de Ommelanden en anderzijds het groen-wit uit het hartschild van het wapen van de Stad.

Deze kleuren komen terug in bijna alle ontwerpen die de – in opdracht van Provinciale Staten – in 1947 ingestelde commissie om tot een vlag te komen onder ogen kreeg. Diverse ontwerpen passeerden de revue, ze werden ook alle verworpen. Een opmerkelijk voorstel was dat van Adolf Pathuis, referendaris van het Groninger Rijksarchief. Hij tekende een blauwe vlag met gele rand, met in het blauw een diamant, een verwijzing naar het Gronings volkslied: ‘Ain pronkjewail in golden raand, is Stad en Ommelaand’.

Tuin

Het definitieve ontwerp werd gemaakt door Jan Tuin (1900-1972), lid van Gedeputeerde Staten en van 1951-1965 burgemeester van Groningen. Tuin plaatste het groen-witte kruis in het midden van de vlag, om de centrale positie van de Stad te symboliseren.

De vlag doet daarmee wel wat denken aan die van de Scandinavische landen. Die associatie is niet formeel vastgelegd, maar gezien de historische context niet geheel onwaarschijnlijk. Groningen had in deze tijd de ogen stevig noordoostwaarts gericht. Groninger coasters voeren intensief op de Scandinavische kusten en de Stad kreeg in de jaren vijftig zelfs een Zweedse, Deense en Finse haven.

Het ontwerp van Tuin werd op 17 februari 1950 door de vlaggencommissie aangenomen. Het in alle haast vervaardigde dundoek wapperde de dag erna al op het Groninger provinciehuis.

Bronnen

Egge Knol, Een provincievlag voor Groningen (Groningen 2011).

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/run-op-groninger-vlag.399185.lynkx

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/145362/Groninger-vlag-is-jarig

Reacties

Nog geen reacties

Reageer
  • Wordt niet openbaar gemaakt